МАМАНДЫҚТАР ТУРАЛЫ

  1. 07110500 «Мұнай және газды қайта өңдеу технологиясы»,

Біліктілігі: 4S07110502 Техник-технолог; Техник-технологтың міндеттеріне: газды, мұнайды және мұнай өнімдерін өңдеуді дайындау бойынша технологиялық Қондырғыға қызмет көрсету, процестің технологиялық параметрлерін бақылау және ден қою, технологиялық жабдықты авариясыз пайдалану бойынша бригаданың жұмысын ұйымдастыру, шикізат, қосалқы материалдар мен реагенттер шығынының нормасын бақылау, шикізат пен соңғы өнімдердің сапасы кіреді.

Біліктілігі-3W0711050 Технологиялық қондырғылар операторы. Оператордың міндеттеріне мұнай-газ өңдеу және мұнай-химия зауыттары қондырғыларының технологиялық жабдығына қызмет көрсету, жабдық жұмысының технологиялық режимін бақылау және ден қою, жабдықты іске қосуды және қалыпты технологиялық режимге шығаруды жүзеге асыру, қондырғыдағы шикізат, қосалқы материалдар мен реагенттер шығынының есебін жүргізу кіреді.

 

  1. 07150600 Слесарлық іс. Біліктілігі-3W07150601 Жөндеуші-слесарь,

3W07150602 Авариялық-қалпына келтіру жұмыстарының слесары.

Машиналар мен механизмдердің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін әр түрлі салалардағы кәсіпорындарда жөндеу қызметі бар. Бұл бөлімшенің жұмысшылары, слесарь-жөндеушілер, авариялық-қалпына келтіру жұмыстарының Слесарлары жөндеу объектісімен анықталатын тар мамандандыруға ие. Мамандар ағымдағы, күрделі және жоспарлы-профилактикалық жұмыстарды орындайды. Жөндеу жұмыстары. Ағымдағы жөндеу істен шыққан жекелеген бөлшектерді ауыстыруды білдіреді. Күрделі жөндеу істен шыққан тораптар мен жүйелерді, яғни базалық және негізгі механизмдерді ауыстыруды қамтиды. Жоспарлы-профилактикалық жөндеу-бұл механизмдер тораптары мен жүйелерінің жай-күйін алдын ала тексеру.

Бұл мамандықтың маманы физикалық төзімділікке, жауапкершілікке, ұқыптылыққа, шыдамдылыққа және табандылыққа ие болуы керек, өйткені оның жұмысы жабдықты баптаумен байланысты.

 

  1. 07151100 «Машиналар мен жабдықтарды пайдалану (өнеркәсіп салалары бойынша)» біліктілігі: 4S07151102 Техник-механик.

Техник-механик өнеркәсіптің әртүрлі салаларының кәсіпорындары учаскелерінде өндірістік процесті ұйымдастырады, технологиялық режимнің сақталуын қамтамасыз етеді, жабдықты, жарақтарды, құралдарды таңдайды және пайдаланады, олардың жұмысындағы ақаулардың алдын алады, жабдықты ұтымды пайдалануды, жөндеуді және техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді, күрделі емес құрастыру сызбаларын орындайды, технологиялық құжаттаманы жасайды.

Техник-механик қызмет көрсетілетін жабдықтың құрылымын, құрылымдық ерекшеліктерін, оны пайдалану, жөндеу және баптау ережесін, саланың және нақты өндірістің экономикасын білуі тиіс.

Техник-механик үшін кәсіби маңызды қасиеттер-дәл көз, шоғырлану, жақсы есте сақтау, жауапкершілік сезімі, дәлдік.

Техник-механик еңбек нарығында әрдайым сұранысқа ие болады, өйткені ауыр және жеңіл өнеркәсіптің барлық кәсіпорындарында бар.

  1. 07140100 «Технологиялық процестерді автоматтандыру және басқару (бейін бойынша)», біліктілігі: 4S07140102 Техник-электромеханик

Электромеханиктің міндеттеріне қазіргі заманғы аспаптарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және реттеу, сондай-ақ автоматтандырылған басқару жүйелері кіреді.

Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері әртүрлі салалардағы өндірістердің технологиялық процестерін басқарудың автоматтандырылған жүйелері, әртүрлі мақсаттағы автоматтандырылған ақпараттық-басқару жүйелері, әртүрлі мақсаттағы деректерді қабылдау, өңдеу және берудің автоматтандырылған жүйелері, объектілерді, құрылғыларды жобалаудың автоматтандырылған жүйелері, әртүрлі өндірісін технологиялық дайындаудың автоматтандырылған жүйелері, бөлшектерді, бұйымдарды, тораптарды, құрылғыларды кешенді сынаудың автоматтандырылған жүйелері болып табылады.

Бұл мамандықтың түлектері әртүрлі бағыттағы кәсіпорындарда жұмыс істей алады: химия, металлургия, тамақ өнеркәсібі және ауыл шаруашылығы.

Бұл мамандықтың түлектері әртүрлі бағыттағы кәсіпорындарда жұмыс істей алады: химия, металлургия, тамақ өнеркәсібі және ауыл шаруашылығы.

  1. 07110400 «Зертханалық технология»,

Біліктілігі: 4S07110404 Техник-зертханашысы.

Техник-зертханашы өнеркәсіптің түрлі салаларында, соның ішінде химия, металлургия, мұнай-химия салаларында химиялық талдаулар мен сынақтар жүргізеді.

Оның міндетіне стандарттар мен техникалық шарттардың талаптарына сәйкес материалдардың құрамы мен негізгі қасиеттерін анықтау бойынша химиялық талдауларды орындау кіреді.

Химиялық талдау процедурасы бірдей, бірақ әр саланың өзіндік талаптары мен қауіпсіздік стандарттары бар, оларды маман білуі және сақтауы керек.

Техник-зертханашы талдаулар мен сынақтар жүргізу үшін технологиялық сынамалар мен үлгілерді қабылдайды, талдаулар мен сынақтардың нәтижелерін ресімдейді, олардың есебін жүргізеді, зертхана орындаған жұмыстар бойынша техникалық құжаттама жасайды. Кәсіпорынның тиісті бөлімшелеріне талдау және сынақ нәтижелері туралы уақтылы хабарлайды.

Техник-зертханашы химиялық талдаулардың, механикалық сынақтардың, технологиялық сынамаларды іріктеудің, металлографиялық зерттеулердің жаңа әдістерін әзірлеуге қатысады.

Техник-зертханашы қондырғылардың, аспаптардың, құрал-саймандардың және басқа да зертханалық жабдықтардың жарамды жай-күйін бақылайды, оны қарапайым реттеуді орындайды және алынған талдаулар мен сынақтардың нәтижелеріне сәйкес техникалық құжаттамаға қажетті түзетулер енгізеді.

 

  1. 07110400 «Зертханалық технология» (11 сынып негізінде) біліктілік 3W07110402 – Химиялық талдау зертханашысы

Химиялық талдау зертханашысының жұмысы кез келген салада, оның ішінде химия, мұнай-химия, фармацевтика, металлургия және т.б. салаларда өндірілетін өнімнің сапасын анықтаудың негізі болып табылады.

Шикізатты химиялық талдау технологиялық процестің өнімдері мен дайын өнімнің қолданыстағы стандарттарға сәйкестігін бақылау үшін қажет.

Химиялық талдау зертханашысы шын мәнінде өнеркәсіптік процесті бақылауды және берілген қасиеттері бар өнімдерді алуды қамтамасыз етеді.

Мамандықтың ерекшелігі

Химиялық талдау зертханашысының жұмысы:

* зертханалық талдауларды, өлшеулерді орындау, атап айтқанда, заттың сапалық химиялық құрамын және ондағы химиялық элементтер мен қосылыстардың сандық арақатынасын анықтау;

* зертханалық жағдайда химиялық заттардың синтезін жүзеге асыру;

*  талдау нәтижелерін ресімдеу.

Заманауи зертханаларда зертханалық ыдыс-аяқ пен химиялық реактивтерден басқа, химиялық талдау зертханашысы деректерді өңдеудің компьютерлік бағдарламаларын, әртүрлі күрделілік дәрежесіндегі механикалық және автоматты өлшеу аспаптарын пайдалануға мүмкіндігі бар.

Жүргізілген зерттеулердің көлемі мен күрделілігі химиялық талдау зертханашысының разрядына байланысты және лауазымдық нұсқаулықтарда жазылған.

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation