Return to БІЗДІҢ КӘСІПОДАҚ

Кәсіподақ өмірі

«Павлодар химия-механикалық колледжі» КМҚК кәсіподақ өмірі

          Жұмыс беруші мен кәсіподақ ұйымы арасындағы әлеуметтік әріптестіктің негізгі құралы еңбек жағдайлары, демалысты ұйымдастыру, жалпы білім беру мекемесінің қызметкерлеріне жеңілдіктер мен кепілдіктер беру мәселелерін реттейтін Ұжымдық шарт болып табылады. Шарт қолданыстағы еңбек заңнамасының шеңберін кеңейтуге, еңбекті қорғау жөніндегі іс-шараларды қосымша қаржыландыруды қамтамасыз етуге, қызметкерлердің еңбек жағдайлары мен тұрмысын жақсартуға, оларға материалдық көмек көрсетуге мүмкіндік береді.

         Кәсіподақ комитеті өз алдына ұжымды біріктіру, кәсіподаққа мүшелікті арттыру міндетін қояды. Біз барлық қызметкерлердің: қызмет көрсететін персоналдың да, әкімшіліктің де, мұғалімдердің де кәсіби қызметпен ғана емес, сонымен бірге бос уақытпен де біріктірілгенін қалаймыз, осылайша ұжым әр қызметкердің өміріне қатысады, мәселелерді шешуге көмектеседі, онымен бірге қуанады және қайғырады. Тек осындай достық ұжымда жаңа шығармашылық бастамаларға, кәсіби өсуге, прогрессивті идеяларға орын бар. Кәсіподақ комитеті мен әкімшілік қызметкерлер үшін жақсы еңбек жағдайларын жасауға мүдделі осындай ұжымда ғана олар өздерін жайлы және сенімді сезінеді.

 Еңбекті ұйымдастыруды жақсарту және өндіріс тиімділігін арттыру туралы:

 1.Колледждің кәсіподақ комитетінің басты міндеті еңбек қатынастарын реттеу және қызметкерлерді әлеуметтік – экономикалық қорғау бойынша келісілген шараларды белгілеу мақсатында әлеуметтік әріптестік және колледж әкімшілігімен өзара іс-қимыл жасау болып табылады.

  1. Қызметкерлердің мүддесі үшін әкімшілік пен кәсіподақ комитеті арасында ұжымдық шарт жасасу.
  2. Кәсіподақ мүшелерінің кәсіби мүдделерін қорғау мәселелерін шешуге қатысу-бұл біліктілікті арттыру, аттестаттау, тарифтеу, заң кеңестері және т. б.

4.Қауіпсіз жағдай жасауды бақылау және еңбекті қорғау-бұл еңбекті ұйымдастыру, Жұмыс режимі (кесте), өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеу, жұмыс орындарын аттестаттау, ішкі еңбек тәртібі ережелері.

  1. 5. Әлеуметтік әріптестік негізінде кәсіподақтың барлық мүшелерінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қажетті қолайлы психологиялық ахуал құру.
  2. Мәдени-бұқаралық жұмыс
  3. Ақпараттық қызмет
  4. Кәсіподақ мүшелігін ынталандыру.

Ұжымдық шартта сауықтыру жәрдемақысын төлей отырып, атқаратын лауазымы бойынша кәсіптік білімі бар техникалық персонал үшін 30 күнтізбелік күн көлемінде еңбек демалысын беру кепілдігі көзделген.

Атқаратын лауазымы бойынша кәсіптік білімі жоқ Техникалық персонал үшін ұжымдық шартта колледжде ұзақ және үздіксіз жұмыс істегені үшін қосымша ақы төленетін демалыс күндерін алуға кепілдік көзделген.

Босатылған қызметкерлерді жұмыспен қамту, даярлау, біліктілігін арттыру, қайта даярлау және жұмысқа орналастыру туралы

Колледж кәсіподақ комитеті колледж әкімшілігімен бірлесіп колледж қажеттіліктері үшін кадрларды кәсіби даярлау және қайта даярлау қажеттілігін айқындайды.

Педагог қызметкерлердің біліктілік сипаттамаларының талаптарына сәйкестігі үшін конкурстық құжаттаманы әзірлеуге қатысады.

Даярлаудан, қайта даярлаудан, біліктілігін арттырудан өтетін қызметкерлерге, сондай-ақ жұмысты оқытумен ұштастыратын қызметкерлерге берілетін кепілдіктер мен жеңілдіктер туралы

Колледж кәсіподақ комитеті колледж әкімшілігіне сессияларды тапсыру кезеңінде қашықтықтан (сырттай) оқыту нысанында оқитын колледж қызметкерлеріне оқу демалыстарын беру туралы өтініш жасайды.    Қызметкер біліктілігін арттыру үшін оқуға жіберілген жағдайда қызметкердің жұмыс орны (лауазымы), жұмыс орны бойынша жалақысы сақталады.

Ұжымдық шартқа сәйкес қызметкерлерге мерзімді медициналық тексеруден өту кезінде жұмыс орны (лауазымы) және орташа жалақысы сақталады.

Кәсіподақ колледждің демалыс қызметкерлеріне уақытылы төленуін бақылауды жүзеге асырады.

Қызметкерлерді сауықтыру, санаторий-курорттық емдеу және демалу туралы

Кәсіподақ мүшелерін жолдамамен қамтамасыз ету, дәстүрлі жұмыс түрлерінің бірі, білім беру қызметкерлерінің денсаулығы мен рухын сақтау үшін маңызды. Нәтижесінде кәсіподақ мүшелері толыққанды демалыс пен санаторий-курорттық ем алады, күш пен жағымды эмоцияларға толы жұмысқа оралады. Жыл сайын колледж мүшелері демалыс үйлері мен санаторийлерде демалып, сауығып кетеді. Колледж кәсіподақ комитетінің өтініші бойынша қызметкерлерге «Жан» Жасыбай көлі демалыс үйінде «Ана мен бала» бағдарламасы бойынша жолдамалар; Мойылды шипажайын емдеуге арналған курстар беріледі.

Колледж кәсіподақ комитеті барлық қызметкерлерге назар аударады: техникалық персонал да, әкімшілік те, оқытушылар да – ұжым әр қызметкердің өміріне қатысуы, проблемаларды шешуге көмектесуі, онымен бірге қуануы және қайғыруы үшін кәсіби қызметпен ғана емес, бос уақытымен де біріктірілді.Тек осындай достық ұжымда жаңа шығармашылық бастамаларға, кәсіби өсуге, прогрессивті идеяларға орын бар. Кәсіподақ комитеті мен әкімшілік қызметкерлер үшін жақсы еңбек жағдайларын жасауға мүдделі осындай ұжымда ғана олар өздерін жайлы және сенімді сезінеді. Колледж кәсіподақ комитеті бүкіл колледж ұжымы үшін бірлескен бос уақытты ұйымдастырады: ашық ауада демалу, бірлескен мерекелік іс-шаралар.

Кәсіподақ комитетінің дәлелді пікірін есепке алу тәртібі туралы

ҚР Еңбек кодексіне сәйкес колледж директоры кәсіподақ комитетінің төрағасына жергілікті нормативтік актінің жобасын және шешім қабылдауға байланысты құжаттарды (бұйрық жобасы, актілер, түсініктемелер және т.б.) жіберуге тиіс. Колледжде бұл процедура келесі жағдайларда қолданылды:        2021-2023 жылдарға арналған ұжымдық шартқа қол қою кезінде;           Пандемия кезеңінде толық емес жұмыс күнін енгізу кезінде жұмыскерлерді қашықтықтан жұмысқа ауыстыру;                            Жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шарты бұзылған кезде.

Кәсіптік одақ органдарына сайланған қызметкерлерге, сондай-ақ сайланбалы өкілдерге берілетін Кепілдіктер және олардың қызметін жүзеге асыру шарттары туралы.

Қоғамдық жұмыстарды орындағаны үшін көтермелеу ретінде, Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 89-бабының 3-тармағына сәйкес, колледж кәсіподағының бастамасы бойынша: колледж кәсіподақ ұйымының төрағасына еңбек демалысына қосымша күндер беру бөлігінде 2021-2023жж ұжымдық шартына толықтыру және өзгеріс енгізілді.

Жалақыны индекстеу тәртібі туралы

Колледж қызметкерлерінің жалақысы көтерілген кезде НҚА, кәсіподақ комитетіне сәйкес жалақыны индекстеу коэффициентінің қолданылуын бақылауды жүзеге асырсын.

Жұмыскерлердің жұмыс берушінің орналасқан жерінен немесе жинау пунктінен жұмыс орнына дейін және кері қайту жолында болған уақыты үшін өтемақы төлемі туралы

Кәсіподақ комитеті іссапардың әр күні үшін орташа жалақы мөлшерінде өтемақы төлемдерінің берілуін бақылауды жүзеге асырады.

         Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылған жүктілікке және босануға, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты табысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлем сомасын шегере отырып, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алған қызметкерлерге орташа жалақысы сақтала отырып, жүктілікке және босануға байланысты демалысқа, демалысқа ақы төлеу туралы міндетті әлеуметтік сақтандыру.

Колледж кәсіподағы жүктілігі және босануы бойынша демалысқа шыққан, балға қызмет алған жағдайларда жәрдемақылардың кепілдендірілген төлемін алу үшін Қазақстан Республикасының Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңнамасына сәйкес жарналар мен аударымдардың уақтылы аударылуын бақылауды тұрақты түрде жүзеге асырады. ММСҚ шеңберіндегі мекемелер.

Біздің кәсіподақ комитетінің қызметіндегі маңызды бағыт мәдени-бұқаралық жұмыс болып табылады.

Колледж кәсіподақ комитеті мәдени-көпшілік жұмыстар бойынша үлкен жұмыс жүргізеді: мерейтойларды құттықтау; туған күндер, материалдық көмек көрсету; 1 қыркүйек, Мұғалімдер күні, 7 Мамыр, 8 Наурыз мерекелері; Наурыз, Жаңа жыл, кәсіби мереке Химиктер күні.  Кәсіподақ қайырымдылық акциясына, еріктілікке қатысады.                                 Педагогикалық еңбек ардагерлері де назардан тыс қалған жоқ. Қарттар күніне орай кәсіподақ комитеті құттықтауды ұйымдастырады.                             Колледж ұжымы оқу орындары арасында өткізілетін спорттық іс-шараларға үнемі қатысады.

Павлодар химико-механикалық колледжінің кәсіподақ өмірі
Химия-механикалық колледжінің кәсіподақ ұйымы оқытушылар құрамы мен колледж ұжымын біріктіреді. Колледжінің кәсіподақ ұйымының құрамына 60 кәсіподақ мүшесі кіреді. 19 жыл бойы,колледждің кәсіподақ ұйымын басқарып тұрған-Қусаинова Надежда Закарьяновна – химиялық пәндердің ұстазы.Колледж кәсіподақ ұйымының ең басты мақсаты еңбек жағдайларын және колледж қызметкерлерінің әлеуметтік жағдайын жетілдіру.

Кәсіподақ комитетінің басты жұмысы саналатыны ол еңбек және колледж қызметкерлерінің әлеуметтік-экономикалық құқыктарын мен мүдделерін қорғау болып саналады.

Кәсіподақ комитетінің құрамында 11 адам бар және олардың әрқайсысы белгіленген сектор жұмысына тиісті. Кәсіподақ комитетінің жылдық жоспары негізінде кәсіподак комитетінің, оны жүзеге асыру жолдары туралы колледж әкімшілігінің, еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігін,еңбекке жарамсыз парағын төлеу жөніндегі,жинақтаушы қорларына зейнетақы жарналарына аудару есептері, ұжымдық шарт талаптарының орындалуына бақылауы кіреді.

Кәсіподақ комитетінің төрағасы және жұмыс беруші нормативтік құжаттарымен жұмысына көп көңіл аударады,олар колледждің еңбек ережелеріне сәйкес құзыретті және уақытылы орындау болып табылады. Кәсіподақ комитеті демалыс кестесін,баға және оқу кестелерін жасауға,оқутышылардың сертификаттауына қатысады.

Ұжымдық еңбек шарты 2016-2017ж колледжде  бір жылға қабылданды. Біздің колледжінің бастапқы кәсіподақ ұйымының жыл сайын екіжақты комиссия әлеуметтік ерекшелігінің даму деңгейі туралы баяндама өткізеді, еңбек қатынастарын жұмыс берушінің өзекті мәселелері бірге шешіледі. Колледждің жұмыс беруші және кәсіподақ ұйымы облысының даму перспективаларын бірге қарастырады,кадрлар(МӨЗ, мұнай өңдеу зауыты,химиялық зауыт, АҚ «Қазақстан Алюминийі») оқу мекемесінің даму перспективасына сәйкес, Республиканың динамикалық еңбек нарығында сапалы еңбек резервтері бәсекеге қабілетті болу керек.

Бүгінде колледжде  21жас оқытушылар мен 40 жасқа дейін қызметкерлер жұмыс істейді.Біз оларға  үміт артамыз. «Жас көшбасшысы кәсіподағының мектебі» кәсіподақ ұйымының мүшелері үшін жұмыс істейді. Жұмыс жоспарында ҚР еңбек заңнамасы бойынша сабақ, кәсіподақ құжаттары мен құрылымдары туралы, ҚР үкіметі қаулысы бойынша жүмыскер халықтың әлеуметтік қорғауы туралы, азаматтарының денсаулығы мен т.б  қарастырылды. Кәсіподақ жиналысына мектеп мүшелері сөйлеуге дайындалады, кәсіподақ комиссия қызметіне көмектеседі,білім алушылардың ата-анасымен белсенді жұмыс істейді.

Кәсіподақ ұйымы облыстық конкурстарда, науқандарда, спорт пен спартакиадаларда белсенді қатысады

2015 жылы колледждің кәсіподақ ұйымы Ұлы Отан соғысының 70 жылдығына арналған облыстық спартакиадаларда, Павлодар облысында колледж  оқытушылар арасында өткен «Тоғыз құмалақтан» Аденова С.С. 1 орын алды.

2016 жылы «Павлодар облысының кәсіподақ орталығы» оқу шеңберіне әлеуметтік және еңбек кепілін қамтамасыздануына, тиімді әлеуметтік серіктестік, кәсіподақ қозғалысының дамуына үлес қосқаны үшін колледж директоры Аманжолова Г.К. кәсіподақ ұйымының төрайымы Кусаинова Н.З. Құрмет граматосымен марапатталды.

2016 жылы  кәсіподақ мүшелері ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған, облыстық білім және ғылым жұмыскерінің өткізуімен көркемөнерпаздары өнер сайысына катысты. Экономика пәнінің оқытушысы Шижбанова А.М. мен ағылшын тілі оқытушысы Бекмагамбетова Б.А. «Өнерімді саған арнаймын,Тәуелсіз елім!» көркем өнерпаздар өнер сайысының  лауреаты атанды.

2017 жылы білім және ғылым кәсіподақ қызметкерлері өткізген кәсіподақ ұйымының мүшелері «Студенттер үйі» сайысына қатысып, қымбат сыйлықтармен марапатталды.

2017 жылы кәсіподақ ұйымының мүшелері оқытушылар мен колледж қызметкерлері арасында өткен жазғы спартакиядаға катысып, біздің колледждің волейбол командасы 12 колледж командасы ортасынан 3 орын иеленді.

Колледж кәсіподақ ұйымы соғыс пен еңбек ардагерлеріне ерекше қамқор болады. Еңбек ардагері Садовник Л.Н. айтуынша «Павлодар химия-механикалық колледжінің кәсіподақ ұйымы адамдарға ерекше көңіл бөлуімен, олардың өмірінде ат салыса білуімен, қамқорлығы мен мейірімділігімен даңқты болды.Біз зейнеткерлерді ешқашан ұмытпай, біздің жеке іс-шарамыз болсын немесе колледждің қоғамдық өмірі болсын, біз ешқашан шетте қалмаймыз».

Колледждің кәсіподақ ұйымы жазғы уақытта кәсіподақ ұйым мүшелерінің денсаулықтарын жақсартуына ерекше көніл бөледі. Жыл сайын колледж кәсіподақ ұйым мүшелері шипажайларда, демалыс үйлерінде демалады.

Колледж кәсіподақ ұйымы дәстүрлі колледжішілік іс-шараларға: «Мұғалімдер күні», «Қарттар күні», «Наурыз мейрамы», «Денсаулық күні», «Ардагерлер бізде қонақта», «Колледж жылдығын», «8 Наурыз», «Отан қорғау күні» және т.б қатысады.

ПХМК кәсіподақ ұйымы еңбек ұжымының денсаулығын жақсарту жұмысын жалғастырып, білім мекемесінің жаңартылуына, кәсіптік және инженерлік білімнің міндетін шешу, әлеуметтік серіктестер арасында еңбек қатынастарын механизм жүйесін дамыту мен жақсартуда өз жұмысын жалғастырады.

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation